Mini, dolgodlaka čivava

Terapevtski par od 20.01.2017