Pozdravljeni

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke združuje člane, ki skupaj s svojimi psi obiskujemo različne ustanove. Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2007, je humanitarno, nepridobitno združenje fizičnih oseb in deluje v javnem interesu. Vir sredstev za delovanje so članarine in donacije podjetij oziroma posameznikov. Člani društva smo prostovoljci, včlanjeni smo tudi v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. Ponosni smo, ker opravljamo koristno in plemenito delo. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke je bilo že leta 2008 izbrano za Dobrotnika leta.

Društvu Tačke pomagačke sta  s strani Republike  Slovenije Ministrstva za zdravje priznana 

  • status humanitarne organizacije in  
  • status: društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.