Where we work

 

Therapy pairs and trainee pairs carry out dog assisted therapy with the assistance of dogs in the following institutions:

 1. Soča University Rehabilitation Institute, Ljubljana - www.ir-rs.siSava, Winner, Amy
 2. Psychiatric Clinic, Ljubljana - www.psih-klinika.si

 

Health resorts:

 1. Terme Krka, Šmarješke toplice - https://www.terme-krka.com

 

Old People's Homes: 

 1. Dom upokojencev Vrhnika - www.du-vrhnika.si
 2. Dom starejših občanov Bokalci -  www.dso-vic.si
 3. Dom upokojencev  Kranj - www.du-kranj.si
 4. Dom starejših občanov  Preddvor - www.dso-preddvor.si
 5. Dom starejših občanov Tezno - www.dso-tezno.si
 6. Dom upokojencev Izola -  www.du-izola.si
 7. Obalni dom upokojencev Koper - www.odu-koper.si
 8. Dom starejših občanov Krško - www.dsokrsko.si
 9. Dom starejših občanov Ajdovščina - www.dso-ajdovscina.si
 10. Zavod Pristan, Center starejših Pristan Vipava - www.pristan.si
 11. Dom upokojencev Nova Gorica - www.dung.si                              
 12. DU Nova Gorica, Enota Podsabotin - www.dung.si     
 13. Dom starejših občanov Novo mesto - www.dso-novomesto.com
 14. Rive, d. o. o. Dom starejših občanov Ribnica - www.dsoribnica.si
 15. Dom upokojencev Podbrdo - www.dompodbrdo.si
 16. Dom upokojencev Petrovo Brdo - http://www.dompodbrdo.si/EnotaPetrovoBrdo.aspx
 17. Center starejših Medvode - www.deos.si/medvode-center.html
 18. Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu - http://www.tdu-loka.si/
 19. Dom starejših občanov Trebnje - http://www.dso-trebnje.si
 20. DUFS Trbovlje - Prebold - http://www.dufs.eu/enota-prebold 
 21. Center starejših občanov Lucija - http://www.center-lucija.si
 22. Dom starejših Hrastnik - http://www.dom-hrastnik.si
 23. Trubarjev dom upokojencev Zidani Most - https://www.tdu-loka.si
 24. DEOS, d.d. - PE Center starejših Horjul - https://www.deos.si/horjul
 25. DUO Impolca Studenec - http://www.impoljca.si
 26. Socialno varstveni zavod Vitadom - http://www.vitadom.si/
 27. DU Gradišče nad Prvačino - http://domgradisce.si/
 28. MGC Bistrica, Domžale - http://www.mgc-bistrica.si/
 29. Dom počitka Mengeš - https://www.dpm.si/

 

Various institutions for children/young people, sheltered work centres, etc: 

 1. Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna - www.mkz-rakitna.si
 2. CUDV Mavrica - www.center-db.si
 3. Vzgojni zavod Planina - http://www.vz-planina.si
 4. Varstveno delovni center Vrhnika - www.vdc-vi.si
 5. CUDV Draga - www.center-db.si
 6. Varstveno delovni center Koper - enota Portorož, enota Sežana, enota Ilirska Bistrica, enota Divača  -       www.vdc-koper.si
 7. Center za korekcijo sluha in govora Portorož - www.cksg.si
 8. Center za socialno delo Koper - Dnevni center za otroke in mladostnike - www.csd-kp.si
 9. Varstveno delovni center Zagorje ob Savi - http://vdc-zagorje.si
 10. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana - http://www.zgnl.si
 11. Socialno varstveni zavod Dutovlje - http://www.svz-dutovlje.si
 12. Varstveno delovni center Nova Gorica - enota Stara gora - http://www.vdcng.si/node/36
 13. Center za sluh in govor Maribor - http://www.csgm.si
 14. Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični - http://www.czbo.si
 15. Zavod sv. Stanislava Vransko - http://www.nasdom-vransko.com
 16. CIRIUS Kamnik - http://www.cirius-kamnik.si
 17. CIRIUS Vipava - http://cirius-vipava.si
 18. CSD Severna Primorska - Dnevni center Žarek - http://www.csdgorica.si/dnevnicenterzarek/
 19. Center Naprej Maribor - http://www.center-naprej.si/silverstripe/
 20. CSD Posavje, Krško -  https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/seznam-csd/csd-krsko/
 21. Dijaški in študentski dom Koper - http://www.ddkoper.si/

 

Public libraries:

 1. Mestna knjižnica Ljubljana Šiška - www.mklj.si/knjiznica-siska
 2. Mestna knjižnica Kranj - www.mkk.si
 3. Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica - http://www.ng.sik.si
 4. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - www.nm.sik.si
 5. Knjižnica Antona Linharta Radovljica - http://www.rad.sik.si
 6. Mestna knjižnica Grosuplje - http://www.gro.sik.si/
 7. Lavričeva knjižnica Ajdovščina - http://www.ajd.sik.si
 8. Lavričeva knjižnica Ajdovščina, enota Vipava -  http://www.ajd.sik.si/venue/knjiznica-vipava
 9. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja  Koper, oddelek za mlade bralce -  www.kp.sik.si
 10. Knjižnica Pavla Golie Trebnje - www.tre.sik.si
 11. Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Tržič - http://www.knjiznica-trzic.si
 12. Cankarjeva knjižnica Vrhnika - http://www.ckv.si
 13. Mestna knjižnica Izola - http://www.izo.sik.si/index.php/sl/
 14. Kosovelova knjižnica Sežana - http://www.kosovelova.si
 15. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik - http://www.kam.sik.si/
 16. Knjižnica Brežice - http://www.knjiznica-brezice.si
 17. Knjižnica Črnomelj - http://www.crn.sik.si/

 

Secondary schools:

 1. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana - www.svsgl.si
 2. Gimnazija Brežice - http://www.gimnazija-brezice.si
 3. Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - http://www.geps.si

Primary schools:

 1. OŠ Janeza Hribarja Stari trg - www.oshjh-staritrg.si
 2. OŠ Notranjski odred Cerknica - www.os-cerknica.si
 3. OŠ F. S. Finžgar Lesce -  http://www.oslesce.si
 4. OŠ F. S. Finžgar podružnica Begunje - www.oslesce.si/begunje/os-begunje.html
 5. OŠ Pod goro, Slovenske Konjice - www.podgoro.si
 6. OŠ Dante Alighieri Izola  -  www.dantealighieri.si
 7. OŠ Miroslava Vilharja Postojna - www.miroslav-vilhar.si
 8. OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje - www.os-hrpelje.si
 9. OŠ Vrhnika – www.osivanacankarja.si
 10. OŠ 8 talcev Logatec - https://www.8talcev.si
 11. OŠ Kozara Nova Gorica - www.os-kozara.si
 12. OŠ Franceta Bevka Tolmin - www.os-tolmin.si
 13. OŠ Prežihov Voranc, Ljubljana - http://voranc.si
 14. OŠ Ribnica - www.osribnica.si
 15. OŠ Log Dragomer - http://www.osld.si
 16. OŠ Jožeta Krajca Rakek, podružnica Unec - http://osrakek.si
 17. OŠ Ledina, Ljubljana-  http://www.o-ledina.si
 18. OŠ Livade Izola - http://www.oslivade.si
 19. OŠ Toneta Čufarja Jesenice - http://www.tonecufar.com
 20. OŠ Vrhovci, Ljubljana - http://www.os-vrhovci.si
 21. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled - http://www.os-bled.si
 22. OŠ Oskarja Kovačiča Škofije - http://www.sola-skofije.si
 23. OŠ Gradec Litija -  http://www.osgradec.si
 24. OŠ dr. Ivana Korošca, Borovnica - http://www.osborovnica.si
 25. OŠ Šentvid, Ljubljana - http://www.ossentvid.si
 26. OŠ Franc Rozman Stane, Ljubljana - http://www.osfrslj.si
 27. OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert - http://www.os-sentrupert.si
 28. OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige - http://www.osmarezige.si
 29. OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka - http://oscg.si
 30. OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško - http://www.os-m-rostoharja-krsko.si
 31. OŠ Elvire Vatovec Prade Koper - http://www.os-ev-prade.si
 32. OŠ Stična - http://www.os-sticna.si
 33. OŠ Toneta Čufarja Ljubljana - http://www.tonecufar.com
 34. Zavod Sv. Stanislava OŠ Alojzija Šuštarja  Ljubljana Šentvid - http://www.stanislav.si/osnovna-sola-alojzija-sustarja
 35. OŠ Frana Erjavca Nova Gorica - http://www.os-franaerjavca.si
 36. OŠ Trbovlje - http://www.ostrbovlje.si
 37. OŠ Božidarja Jakca Ljubljana - http://www.os-bozidarjajakca.si
 38. OŠ Valentina Vodnika Ljubljana - http://www.os-vv.si
 39. OŠ Koper - http://www.os-koper.si
 40. OŠ Marije Vere Kamnik - http://www.os-marijevere.si
 41. OŠ Antona Janše Radovljica - http://www.os-antonajanse.si
 42. OŠ Grm Novo mesto - http://www.osgrm.si
 43. OŠ Preska - http://www.os-preska.si
 44. OŠ Tončke Čeč Trbovlje - http://www.os-toncke-cec.si
 45. OŠ Antona Linharta Radovljica - http://www.os-atl.si
 46. OŠ Trebnje - http://sola@os-trebnje.si
 47. OŠ Stopiče - http://www.osstopice.si/
 48. OŠ Žirovnica - https://www.os-zirovnica.si/
 49. OŠ Maksa Pečarja Ljubljana - https://www.makspecar.si/
 50. OŠ Ankaran - https://www.osv-ankaran.si/sola

 

Nursery schools:

 1. Vrtec Jelka Ljubljana - www.vrtec-jelka.si
 2. Vrtec Mali svet - http://malisvet.com
 3. Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica - http://www.vrtec-ilb.si
 4.  Vrtec Postojna - http://vrtec-postojna.si
 5. Vrtec Škofja Loka - http://vrtec-skofjaloka.si
 6. Vrtec Zelena jama - http://www.zelenajama.si
 7. Vrtec Lepa zgodba - https://lepa-zgodba.si
 8. Vrtec Šentvid - http://www.vrtecsentvid.si
 9. Vrtec Vodmat Ljubljana - http://www.vrtecvodmat.si
 10. Vrtec Nova Gorica - http://www.vrtecng.si
 11. Vrtec Mengeš - http://www.vrtec-menges.com/
 12. Vrtec Trbovlje - https://www.vrtec-trbovlje.si/
 13. Vrtec Jarše - http://www.vrtec-jarse.si/

 

Other:

 1. Kulturno društvo Kopriva
 2. Društvo Kros - http://www.drustvo-kros.si/
 3. Društvo ASPI Ljubljana