O nas

DSC_6880   

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke združuje člane, ki skupaj s  svojimi  psi obiskujemo različne ustanove. Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2007, je humanitarno,  nepridobitno združenje fizičnih oseb in deluje v javnem interesu. Vir sredstev za delovanje so  članarine in donacije podjetij oziroma posameznikov. Člani društva smo prostovoljci, včlanjeni smo  tudi v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. Ponosni smo, ker opravljamo koristno in  plemenito delo. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke je bilo že leta   2008  izbrano za Dobrotnika leta.

Društvu Tačke pomagačke sta  s strani Republike  Slovenije Ministrstva za zdravje priznana 

  •  status humanitarne organizacije in  
  •  status: društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.

Psi so zvesti, nenadomestljivi družabniki. Spodbudno vplivajo tudi na popolne neznance, kar potrjujejo številne znanstvene raziskave. Vse več strokovnega osebja v bolnišnicah, zavodih, domovih za starejše, šolah in vrtcih priznava, da lahko psi odločilno pripomorejo k napredku posameznikov. Ker so spretni motivatorji, so psi dobrodošli pri delu z otroki s posebnimi potrebami, s posamezniki po poškodbah, z onkološkimi bolniki, z oslabelimi, s pacienti z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji. Psi razveseljujejo in opogumljajo, uspešno premostijo zadrege ob človeški zadržanosti in odločilno pripomorejo k sproščenemu delovnemu vzdušju. Posameznike ali skupino spodbujajo k aktivnemu sodelovanju, zato so odlični sopotniki tudi mladim in otrokom v vrtcih in šolah z rednim programom.

V slovenskem prostoru je povpraševanje po obiskih terapevtskih parov Društva Tačke pomagačke vse večje. Obiskujemo zelo različne ustanove, med drugim Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, številne domove starejših občanov, zavode (z varovanci s psihofizičnimi težavami), knjižnice, vrtce, osnovne in srednje šole itd. Delo v teh ustanovah poteka v sodelovanju z različnimi strokovnjaki: delovnimi terapevti, fizioterapevti, psihologi, specialnimi pedagogi, logopedi, vzgojitelji, pedagogi in drugimi.

Vsi naši psi so ustreznega značaja, šolani, veterinarsko pregledani in za svoje delo posebej usposobljeni. V društvu deluje 71 aktivnih terapevtskih parov (pes in njegov vodnik; oba z opravljenim internim društvenim izobraževanjem in usposabljanjem), od tega jih ima 39 licenco R.E.A.D.®.

Člani Društva Tačke pomagačke, to je naše skrajšano ime, izvajamo naslednje programe:

  • terapija s pomočjo psov (Animal Assisted Therapy – AAT),
  • dejavnost s pomočjo psov (Animal Assisted Activity – AAA),
  • izobraževanje s pomočjo psov (Animal Assisted Education - AAE),
  • program R.E.A.D.® (Reading Education Assistance Dogs),
  • družabništvo in
  • ozaveščanje otrok in mladostnikov v vrtcih, šolah, ostalih ustanovah in na različnih prireditvah
  • strah pred psom - v pripravi