Izobraževanje s pomočjo psov

Pasja zvestoba, naklonjenost, prijaznost … lahko bistveno pripomorejo k ustvarjanju spodbudne učne klime. Če je vodnik terapevtskega psa učitelj, lahko po skrbnih pripravah prihaja s psom v razred. Za delo so potrebna številna soglasja, najpomembnejša je podpora vodstva šole, sodelavcev, Zavoda republike Slovenije za šolstvo, učencev oz. dijakov in  staršev. Oblike dela so zelo različne, odvisne od starosti in sposobnosti učencev, na primer:

 • redno delo v razredih v šoli z običajnim programom (OŠ, srednje šole),
 • sodelovanje pri krožkih, dejavnostih in podobno s skupinami otrok,
 • individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami v OŠ z običajnim programom,
 • redno delo v oddelku v šoli s prilagojenim programom,
 • individualne oblike dela v šoli s prilagojenim programom.

IMG_8285

Pričakujemo lahko, da bodo ob kužku šolarji bolj sproščeni, pogumni, motivirani, da bodo laže vzpostavljali socialne stike. Pasja brezpogojna naklonjenost spodbuja občutke sprejetosti in varnosti.
V vsakem primeru poskrbimo za varnost učencev. Upoštevamo, da je živahno okolje za psa lahko naporno. Otroke ali dijake opozorimo, kako se ob psu vedemo, v učilnici lahko pripravimo ustrezen plakat.
Predvsem redna prisotnost psa v šoli z običajnim programom je v Sloveniji novost, zato velja biti pri vpeljevanju posebej previden z upoštevanjem ustreznih pogojev tako za terapevtskega psa kot tudi za vse, ki prihajajo v stik z njim.

Bralne urice

je aktivnost, ki se izvaja v okviru programa izobraževanje s pomočjo psa. Poteka sproščeno v skupini, kjer želimo bralcem začetnikom izboljšati  motivacijo za branje in zanimanje za knjige in s tem tudi bralne spretnosti. Beleženje in ovrednotenje napredka ni potrebno.

 

                                          Tačke v šolah, 2019.pdf

                                          Tačke v vrtcih, 2019.pdf

 

MREŽA ŠOLSKI PES  

(V nadaljevanju izraz »šole« predstavlja vse vzgojno-izobraževalne ustanove, torej tudi vrtce, zavode za usposabljanje in drugo).

Tačke pomagačke so s priložnostnimi obiski razveseljevale šolarje že v prvih letih delovanja društva, načrtno delo v šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah  pa beležimo od jeseni 2012. Šapa in Kity sta bili prvi redno zaposleni Tački pomagački v slovenskih šolah. Odziv učencev, sodelavcev, staršev in javnosti je presegel pričakovanja. V naslednjih letih je mnogo ustanov in posameznikov izrazilo željo po vključevanju dela s psom v šolski vsakdan. Tudi našemu društvu se vsako leto pridružijo pripravniki, ki načrtno usposabljajo svojega psa, da bodo – ko bo kuža nosil oprsnico Tačk pomagačk – z njim delali v šoli.   Vedno večje število šol, ki svoja vrata odpirajo terapevtskim psom, je botrovalo nastanku Mreže šolski pes https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes/. Ta povezuje šole in druge vzgojno-izobraževalne ustanove , v katerih redno delajo terapevtski psi s svojimi vodniki. Mreža je neformalno združenje.

Ustanovne članice Mreže šolski pes so šole, v katerih smo zaposlene koordinatorke mreže, ki s svojimi psi sicer delujemo v dveh društvih. Naštete so kronološko, v skladu z datumom vključevanja v projekte, ki so vodili v ustanavljanje mreže:  

 •   Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Mojca Trampuš s Šapo, Društvo Tačke pomagačke 
 •   Zavod CIRIUS Kamnik, Irma Golob z Alvinom, Društvo Ambasadorji nasmeha,
 •   OŠ Pod Goro, Slovenske Konjice, Mateja Slapnik s Kity, Društvo Tačke pomagačke.

_DSC0629 (002) šapa

Mreža deluje na podlagi dokumenta Koncept vključevanja terapevtskega psa v vzgojno-izobraževani proces, ki smo ga pripravile koordinatorke mreže v sodelovanju z dr. Natalijo Komljanc z Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ). Mreža šolski pes je zaživela v začetku leta 2017. Pri vzpostavljanju mreže so bili ključni naslednji cilji:  

 •   povezovati vodnike psov in druge strokovne delavce, ki delajo s psi v šolah,
 •   ustvariti prostor za izmenjavo izkušenj,
 •   podpreti novince s psi v šolah, 
 •   informirati strokovno in laično javnost, 
 •   pozvati strokovne službe (ZRSŠ, pristojno ministrstvo) k formalnemu urejanju področja.

Člani mreže so šole, ne posamezniki. Članstvo ne prinaša finančnih obremenitev. Terapevtske pse, ki delujejo v mreži, koncept poimenuje »šolski pes«. Pes, ki ni terapevtski, ne more biti vključen v mrežo.   Pogoji za vključitev šole v mrežo so navedeni na spletni strani mreže , najpomembnejši so:

 •   zagotovljena je dosledna skrb za dobro počutje psa (ustrezen prostor, urnik…),
 •   zagotovljeno je spoštljivo, ljubeče ravnanje s psom,
 •   zagotovljena je dosledna skrb za varnost vseh udeležencev,
 •   pes in njegov vodnik delujeta kot terapevtski par v enem od društev za terapijo s pomočjo psov (pri tem lahko v šolo s svojim terapevtskim psom prihaja vodnik, ki je v šoli zaposlen, lahko pa s terapevtskim psom v šolo prihaja zunanji sodelavec),
 •   delo s šolskim psom v šoli je redno, načrtovano (letni delovni načrt šole!) in evalvirano,
 •   delo s šolskim psom je predstavljeno na spletni strani šole,
 •   šola posreduje koordinatorjem mreže pristopno izjavo; ravnatelj s podpisom jamči, da šola izpolnjuje pogoje,
 •   šola posreduje fotografijo psa z vodnikom.

Opomba: občasno naletimo na zmotno razumevanje, da mreža deluje pod okriljem ZRSŠ. To ne drži, mreža je neformalno združenje. Res pa je, da smo delo s psi v šoli predstavili odgovornim na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Tam smo bili sicer slišani, a do morebitnega formalnega urejanja našega področja je še dolga pot.   Aprila 2023 Mreža šolski pes povezuje že 35 šol, kar je močno sporočilo pristojnim.  

Naj zaključim z osebno izkušnjo. Delo s psom v šoli prinese veliko skrbi in dela, a je stokrat poplačano. S hvaležnostjo, z veseljem mladih, ki jim kuža v strogem šolskem okolju veliko pomeni. Meni osebno pa je bilo neprecenljivo darilo tudi dejstvo, da sva z mojo zlato Šapo skupaj preživljali številne delovne dni, da je bila ob meni pri pouku, na športnih dneh, na taborih, na konferencah – povsod. Hvaležna sem za te spomine in podobno izkušnjo privoščim vsakemu, ki ima to možnost.  

Mojca Trampuš  

01b (002) šapa