Postani terapevtski par

Ula, Gaia - izrezKako lahko postanem terapevtski par?

 

Kakšen kuža je primeren za delo terapevtskega psa?

 • Star najmanj eno leto (zgornje starostne omejitve ni, odvisna je od zdravstvenega stanja in kondicije posameznega psa).
 • Beli ali črni, kratkodlaki ali dolgodlaki - ni pomembno.
 • Pasemski ali mešančki – ni pomembno.
 • Sterilizirani oz kastrirani - ni pomembno.
 • Negovani – zelo pomembno.
 • Opravili osnovno šolanje – zelo pomembno.
 • Zdravi in v dobri fizični kondiciji – zelo pomembno.
 • So veseli in igrivi – pomembno.
 • So zvedavi in učljivi – zelo pomembno.
 • Imajo močno vez s svojim vodnikom, kar pomeni, da ne bivajo predvsem in zgolj v pesjakih, ampak skupaj s svojo človeško družino v bivalnih prostorih – zelo pomembno.
 • Radi imajo stik z ljudmi – zelo pomembno.
 • Radi sodelujejo pri raziskovanju novih svetov, vonjav in jih pravzaprav nič ne zmoti –  zelo pomembno.
 • V centralnem registru psov nimajo zavedenega ugriza - zelo pomembno.

 

Kakšen mora biti vodnik terapevtskega psa oziroma psa pripravnika?

Vodnik terapevtskega psa oz. psa pripravnika mora biti star najmanj 18 let.

Če ste:

 • odprtega srca in duha,
 • željni vseživljenjskega učenja,
 • razumete prostovoljstvo in ste mu pripravljeni nameniti del svojega prostega časa,
 • sprejemate vse vrste različnosti,
 • ste zaupanja vredni in zanesljivi,
 • uživate ob šolanju svojega psa,
 • veselite se novih izkušenj, poznanstev in prijateljstev,
 • komunikativni in potrpežljivi.

Potem vas vljudno vabimo v naše vrste!

Katera znanja potrebuje vodnik terapevtskega psa oziroma psa pripravnika?

Vodnik psa pridobi osnovna znanja in napotke o terapevtskem delu  na začetnem izobraževanju društva, ki jih bo na nadaljnih izobraževanjih seveda nadgrajeval. 

Pomembno je, da pozna:

 • delo terapevtskih psov,
 • osebnostne lastnosti in zmožnosti svojega psa,
 • pasjo telesno govorico,
 • znake stresa pri psu, na katere se zna ustrezno odzvati,
 • ukrepe za zagotavljanje varnosti (tako uporabnikov kot psa).

Kakšna potrdila/izobraževanja/usposabljanja so potrebna, da z psom postaneva terapevtski par?

Pes in njegov vodnik postaneta terapevtski par po uspešno opravljenem pripravništvu in zaključnem izpitu. Pred opravljanjem pripravništva je potrebno:

 • uspešno opraviti testiranje psa o primernosti za terapevtsko delo,
 • izpolniti razpisni vprašalnik in se o svojih pričakovanjih pogovoriti z razpisno komisijo,
 • na vpogled predložiti potrdilo o nekaznovanosti vodnika,
 • na vpogled predložiti izpis iz CRP (Centralni register psov ), iz katerega je razvidno, da pes nima statusa nevarnega psa,
 • opraviti strokovno in kinološko izobraževanje,
 • opraviti veterinarski pregled in 
 • izbrati mentorja in pridobiti njegovo soglasje.

Kdaj poteka testiranje psa o primernosti za terapevtsko delo? Čemu je namenjeno?

 • Testiranje  izvedemo v društvu enkrat letno, običajno v januarju ali februarju.
 • Obvestilo o testiranju je pravočasno objavljeno na spletni strani društva,  na družbenih omrežjih Tačke pomagačke in ostalih javnih prostorih.
 • Testiranje vodi kinološka inštruktorica z licenco Kinološke zveze Slovenije. Opazuje vedenje psa, predvsem njegovo vodljivost, povezanost z vodnikom, reakcije ob srečanju z neznanci in podobno.

Ali mora imeti pes opravljen B-Bh izpit?

Pes mora imeti opravljen  izpit A (izpit za psa spremljevalca) ali izpit B-Bh (izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovnim izpitom za vodnika). 

Testiranje psa in strokovno izobraževanje sem opravil že v drugem društvu. Ali to zadostuje? Ali lahko začnem kar s pripravniškim praktičnim usposabljanjem?

Kandidat mora opraviti testiranje psa in strokovno izobraževanje v našem društvu.

Rezultati testiranja imajo interno veljavo – za potrebe društva.

Sem član drugega društva za terapijo s pomočjo psov. Ali lahko postanem tudi vaš član?

Če ste že član drugega društva ali sorodne organizacije za terapijo s pomočjo psov, ne morete biti hkrati  tudi član Društva Tačke pomagačke.

Kako obsežno je strokovno in kinološko izobraževanje? Kakšna je vsebina?

Društvo organizira izobraževanje najmanj enkrat letno, običajno v marcu ali aprilu. Poteka strnjeno, po sklopih, tako teoretično kot praktično delo. 

Udeleženci prejmejo na začetnem izobraževanju vse potrebne informacije in napotke za uspešno pripravniško delo, obenem pa tudi že del opreme, ki jo bodo potrebovali pri svojem delu.

Kaj obsega veterinarski pregled?

Veterinarski pregled v namen terapevtskega dela, lahko opravi le eden izmed pooblaščenih veterinarjev, s katerimi ima Društvo sklenjen dogovor. Pooblaščeni veterinar preveri, ali je pes cepljen skladno z zakonodajo. Podrobno pregleda splošno zdravstveno stanje psa in presodi, če je primeren za delo terapevtskega psa. Pregled vključuje tudi parazitološki pregled blata.

Kako pogosto mora biti pes na veterinarskem pregledu?

Terapevtski psi in psi pripravniki morajo biti veterinarsko pregledani dvakrat letno. Brez uspešno opravljenega veterinarskega pregleda in ustreznega veterinarskega spričevala, terapevtski pes oz. pripravnik ne sme vstopati v ustanove. 

Moj pes je gluh/slep. Ali lahko vseeno postane kandidat za terapevtskega psa?

Ne, v društvu še ne izvajamo obiskov s slepimi/gluhimi psi.

Koliko obiskov mora opraviti pripravniški par? V katerih ustanovah? S čim se pripravništvo zaključi?

Vodnik s psom lahko začne opravljati pripravništvo, potem ko je pridobil vsa potrebna potrdila in opravil izobraževanje. 

 • Pripravniški par mora opraviti najmanj 25 obiskov pod vodstvom mentorja.
 • Obiski morajo potekati v vsaj treh različnih ustanovah, v vsaki vsaj 5 obiskov.
 • Po opravljenih 25 obiskih opravlja par zaključni izpit.
 • Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu izvršni odbor društva podeli psu in njegovemu vodniku naziv terapevtski par in lahko pričneta s samostojnim delom. 

Kakšne so obveznosti vodnika/pripravnika v času pripravniške dobe?

Obveznosti vodnika pripravnika so natančno določene v internem pravilniku.