Aktivnosti s pomočjo psov

Aktivnost  s pomočjo psov ali Animal Assisted Activity (AAA) je dejavnost, ki jo dosežemo s pomočjo psa, in temelji na stiku človeka s psom. To so srečanja, kjer ni točno določenega, vnaprej postavljenega cilja, vendar pa se dvigne kakovost življenja posameznika ali skupine (heterogene ali homogene), kjer terapevtski pes in vodnik sodelujeta. Srečanja trajajo od 30 do 40 minut, odvisno od razpoloženja posameznika ali skupine in je prilagojen željam, sposobnostim in potrebam udeležencev. Ni pogoj, da na srečanju sodeluje strokovna oseba ustanove.

Koristi aktivnosti s pomočjo psov:

  • osredotočenje na zunanji svet (domovi za starostnike),
  • zbliževanje, sprejemanje,
  • miselna spodbuda,
  • fizični kontakt,
  • sočustvovanje,
  • motivacija,
  • izobraževalne in sprostitvene koristi.