Beremo s tačkami – R.E.A.D.

Tatjana Pavlič read

       

 

 

 

 

Reading Education Assistance Dogs je licenčni program, registriran pri Intermountain Therapy Animals USA. Je svojstven program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Pes v programu R.E.A.D.® je izšolan terapevtski pes, ki skupaj s svojimi vodnikom obiskuje šole, knjižnice in ostale ustanove, kot poslušalec otrok, ki berejo.

Official statement granting Tačke pomagačke the exclusive right to the R.E.A.D. program in Slovenia:

R.E.A.D. in Slovenia 5.22.2024.pdf

 

Program R.E.A.D se izvaja na način, da en otrok bere enemu terapevtskemu psu (terapevtskemu paru).

Vrste programa R.E.A.D.®:

  • v knjižnici je motivacijski, poučen in zabaven, poteka enkrat na teden ali mesec, cilji pa niso specifično zastavljeni 
  • v šoli poteka v sodelovanju s strokovnim delavcem, ki spremlja in dokumentira napredek. Cilji so zastavljeni s strani strokovne osebe.

 

V našem društvu smo program poimenovali Beremo s tačkami. Izvajajo  ga terapevtski pari (psi s svojimi vodniki), ki so za to delo še dodatno usposobljeni. V njihovi družbi je branje vznemirljivo in nekaj posebnega. Bolj ko je branje zabavno in sproščujoče, večje je otrokovo zanimanje.

 

Vsi readovci

 

   

                                                          Ana - Gai    

 

 

 

 

 

Pes je čudovit prijatelj pri branju saj:

  • pomaga pri sprostitvi,
  • pozorno posluša,
  • ne sodi, kritizira ali se smeji,
  • dovoljuje otroku, da bere v svojem lastnem ritmu,
  • ne vzbuja strah kot vrstniki.

Vodnik psa je usposobljen moderator, ki s pomočjo svojega psa spodbuja in usmerja bralčevo aktivnost, sodeluje pri branju in pomaga pri razumevanju prebranega besedila.

Uspehi programa:

Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen napredek na mnogih področjih. Postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. Ko se sprostijo, so tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj težav z branjem pred vrstniki. Tako postanejo tudi socialno spretnejši, manj ranljivi, lažje se vključujejo v druge dejavnosti. Zaradi prijetne izkušnje z veseljem posegajo po novih knjigah.

 

 

                                              Beremo s tačkami, 2019.pdf