Beremo s tačkami – R.E.A.D.

Tatjana Pavlič read

       

 

 

 

 

Reading Education Assistance Dogs je licenčni program registriran pri Intermountain Therapy Animals USA. Je svojstven program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Pes v programu R.E.A.D.® je izšolan terapevtski pes, ki skupaj s svojimi vodnikom obiskuje šole, knjižnice in ostale ustanove, kot poslušalec otrok, ki berejo.

Program R.E.A.D se izvaja na način, da en otrok bere enemu terapevtskemu psu (terapevtskemu paru).

Vrste programa R.E.A.D.®:

  • v knjižnici je motivacijski, poučen in zabaven, poteka enkrat na teden ali mesec, cilji pa niso specifično zastavljeni 
  • v šoli poteka v sodelovanju s strokovnim delavcem, ki spremlja in dokumentira napredek. Cilji so zastavljeni s strani strokovne osebe.

 

V našem društvu smo program poimenovali Beremo s tačkami. Izvajajo  ga terapevtski pari (psi s svojimi vodniki), ki so za to delo še dodatno usposobljeni. V njihovi družbi je branje vznemirljivo in nekaj posebnega. Bolj ko je branje zabavno in sproščujoče, večje je otrokovo zanimanje.

 

Vsi readovci

 

   

                                                          Ana - Gai    

 

 

 

 

 

Pes je čudovit prijatelj pri branju saj:

  • pomaga pri sprostitvi,
  • pozorno posluša,
  • ne sodi, kritizira ali se smeji,
  • dovoljuje otroku, da bere v svojem lastnem ritmu,
  • ne vzbuja strah kot vrstniki.

Vodnik psa je usposobljen moderator, ki s pomočjo svojega psa spodbuja in usmerja bralčevo aktivnost, sodeluje pri branju in pomaga pri razumevanju prebranega besedila.

Uspehi programa:

Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen napredek na mnogih področjih. Postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. Ko se sprostijo, so tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj težav z branjem pred vrstniki. Tako postanejo tudi socialno spretnejši, manj ranljivi, lažje se vključujejo v druge dejavnosti. Zaradi prijetne izkušnje z veseljem posegajo po novih knjigah.

 

 

                                              Beremo s tačkami, 2019.pdf