Pridobili odločbo o podelitvi statusa: društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva

datum: 05.06.2015

kategorija: Aktualno

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je na podlagi 35. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, ševilka 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi naše vloge izdalo dne 2.6.2015 ugotovitveno odločbo številka 093-37/2015 o podelitvi statusa: društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi 35. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo)  ter na podlagi  naše vloge izdalo dne 2.6.2015 ugotovitveno odločbo številka 093-37/2015 o podelitvi statusa:  društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.

V Društvu »Tačke pomagačke«  smo pred tem že  imeli pridobljen status humanitarne organizacije, ki je bil društvu priznan s strani istega ministrstva  z odločbo št. 093-63/2008-7 z dne 12.8.2009.