Zahvala županu Mestne občine Ljubljana

datum: 25.10.2015

kategorija: Aktualno

Člani Društva »Tačke pomagačke« se javno zahvaljujemo županu Mestne občine Ljubljana gospodu Zoranu Jankoviću, ki se je prijazno odzval naši prošnji in pobudi za spremembo in dopolnitev 40. člena Splošnih prevoznih pogojev za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov, ki jih opravlja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet.

 

 

Člani Društva »Tačke pomagačke« se javno zahvaljujemo županu Mestne občine Ljubljana gospodu Zoranu Jankoviću, ki se je prijazno odzval naši prošnji in pobudi  za  spremembo in dopolnitev 40. člena Splošnih prevoznih pogojev za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov, ki jih opravlja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet.

Enako lepo se zahvaljujemo tudi Javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet.

Spremembe in  dopolnitve 40. člena zgoraj navedenih splošnih prevoznih pogojev, ki veljajo od 23.10.2015 omogočajo tudi terapevtskim psom (do sedaj le psom vodnikom slepih in psom - pomočnikom invalidov) brezplačen prevoz brez časovnih omejitev in brez nagobčnikov, na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa. MOL in LPP sta ob tej priložnosti uredila enake pogoje še za reševalne pse.

V Društvu »Tačke pomagačke« si želimo, da bi temu zgledu sledili tudi v drugih večjih občinah po Sloveniji.