Naših prvih 10 let

datum: 06.08.2017

kategorija: Aktualno

6. avgust je za Tačke pomagačke pomemben mejnik, mejnik, ki označuje deset let obstoja, prostovoljskega dela, uspehov, spominov, puščanja sledi … Deset let od tedaj, ko so prvi terapevtski pari našega društva začeli uradno (neformalno in pod drugim imenom pa že nekaj let prej) v slovenskih ustanovah orati ledino na področju uvajanja terapij s pomočjo psov.

6. avgust je za Tačke pomagačke pomemben mejnik. Mejnik,  ki označuje deset let obstoja, prostovoljskega dela, uspehov, spominov, puščanja sledi … Deset let od tedaj, ko so prvi terapevtski pari našega društva začeli uradno (neformalno in pod drugim imenom pa že nekaj let prej) v slovenskih ustanovah orati ledino na področju uvajanja terapij s pomočjo psov.  

V prvih letih so se naši predhodniki pogosto soočali z nejevero in nezaupanjem. Zagotovilom, da je pes lahko izjemen so-terapevt v procesu zdravljenja in rehabilitacije ter v močno oporo in podporo še zlasti osebam s posebnimi potrebami, mnogi niso verjeli. Le njihovi smelosti in vztrajnosti je pripisati, da je zaupanje v naše delo rastlo in se širilo. V prvih letih je bilo le nekaj ustanov, ki so imele voljo in željo terapije s pomočjo psov nuditi svojim uporabnikom. Sedaj pa delamo  že v več kot 100 ustanovah po Sloveniji (vir: www.tackepomagacke.si – Kje delamo).

Število članov oz. ustrezno strokovno in kinološko usposobljenih terapevtskih parov je v društvu rastlo postopoma. Na današnji dan nas je 62 terapevtskih in 8 pripravniških parov.  V desetih letih našega delovanja smo opravili prek 11.000 prostovoljskih ur, kljub temu, da je bilo v prvih petih letih v povprečju le okoli 20 terapevtskih parov. 11.000 ur pa je potrebno pomnožiti najmanj s številom tri. Namreč za vsako opravljeno uro dela vodniki terapevtskega psa v povprečju potrebujemo za pripravo na delo še najmanj dve dodatni uri. To pomeni, da  smo Tačke pomagačke prostovoljstvu v desetih letih namenile prek 33.000 ur svojega prostega časa.

V različne programe terapij s pomočjo psov je bilo v teh letih vključenih prek 40.000 uporabnikov. Njihovega zadovoljstva, veselja, izboljšanja, napredka v psihofizičnem počutju … je nemogoče izmeriti ali podoživeti. Tačkam pomagačkam pa je to najdragocenejše 'plačilo', zaradi katerega delamo še z večjim veseljem.

Tačke pomagačke smo  pridobivanju ustreznih strokovnih in kinoloških znanj namenile na desetine ur. Ker pa lahko naše delo poteka le ob dobrem sodelovanju strokovnih delavcev, smo za njih  organizirali številna strokovna izobraževanja iz osnov znanj za delo s terapevtskim psom.  Udeležilo se jih  je  prek 200 strokovnih delavcev različnih izobrazb in poklicev (delovni terapevti, psihologi, pedagogi…).

Za uspešen razvoj društva in terapevtskega dela s pomočjo psov imajo/imate  znaten del zaslug  sponzorji in donatorji, ki ste nas v preteklosti, ali ki nas trenutno finančno podpirate.  Hvala vsakomur izmed vas, še posebej pa fundaciji Thoolen Foundation Vaduz,  Zavarovalnici Triglav, podjetju Arctur in družbi Hofer. Hvala tudi vsem, ki nam namenjate 0,5 odstotka dohodnine, in vsem, ki ste nam bili skozi  desetletje v moralno oporo ali ste nam na kateri koli način pomagali. Nemogoče vas je vse našteti. Hvala našim zvestim kosmatincem za vašo prijaznost, toplino, srčnost ..., ki jo nesebično razdajate nam in drugim, ter seveda iskrena hvala vsem Tačkinim prostovoljcem, da ste to, kar ste. Skupaj delamo 'čudeže'.

Slavica Mrkun, predsednica društva