Wapi, borderski ovčar

 

Terapevtski par od 06.03.2016